Judiths historia

Vill du träffa judiska smartdate

Mer i arkivet När sexköpslagen trädde i kraft den 1 januari var Sverige det första land som kriminaliserade köp, men inte försäljning, av sex. Bakom modellen låg tankar om jämställdhet, mäns makt över kvinnor och att angripa prostitutionen genom att minska efterfrågan. Det säger Paula Dahlberg, som driver kontot Vardagsrasismen på flera plattformar. Hon sålde själv sex och sexuella tjänster under nästan tio år tidigare i livet. Och jag kom ur det så småningom i och med att jag blev förälder, det var väl den starkaste drivkraften. Hon upplevde att lagens utformning gav henne en viss kontroll över situationen. Och då kan det komma ut till exempelvis frun eller kollegor, och det ville de inte.Leave a comment