Placering av ensamkommande barn i annan kommun

Möt Hässleholms flickvänner helt

Barnrättsbyrån polisanmäler SiS ledning för tjänstefel Skrivet av Barnrättsbyrån, 15 december, Vi har under hösten arbetat på uppdrag av barn placerade på SiS. I det arbetet och den granskning av SiS som det kommit att innebära, har vi fått till oss information som vi bedömer är av så allvarlig art att vi beslutat oss för att polisanmäla SiS ledning för tjänstefel. Vi vill att rättsvårdande myndigheter tar ställning till om personer i SiS ledning har gjort sig skyldiga till tjänstefel genom att låta våldet fortgå, säger Elin Wernquist, Barnrättsbyråns generalsekreterare, i ett pressmeddelande. Det blir allt vanligare att personalen på statliga ungdomshem, så kallade SiS-hem, använder avskiljningar mot barn och unga. Avskiljningar är en tvångsåtgärd och innebär att den unga placeras i avskildhet i ett särskilt isoleringsrum. Tvångsåtgärder är strikt reglerade i lag och ska användas med största restriktivitet och utifrån barnets bästa. Ungdomshemmen SiS Björkbacken och SiS Hässleholm, som tar emot barn mellan 11 och 15 år, har flest avskiljningar per vårddygn inom hela myndigheten. SiS Björkbacken stängde ner sin verksamhet helt den 3 december efter massiv kritik, pga.

​Regionala besöksdagar

Centrala barn- och elevstödsenheten · Hässleholm · Jobbet har utgått och går ej längre att ansöka. Spara Vad erbjuder vi dig? I centrala barn- samt elevstödsenhetens verksamhet ingår psykologer, skolläkare, skolsköterskor, logopeder och specialpedagoger. Hos oss tillåts du, tillsammans med dina kollegor, chans att utföra ett viktigt och stimulerande arbete.

BÖRJA INVESTERA PENGAR I AKTIER \u0026 FONDER (5 Enkla Steg för Nybörjare)

Informationsansvarig

Vi samtalar i liten grupp om  vad våld är, relationer, vår erfarenhet, konsekvenser med mera. Anmäl dig till Suss på samtal. Behöver du någon att prata med om din egen situation? Är du förälder till eller känner ett barn som upplevt våld samt som behöver hjälp att bearbeta detta? Hos oss finns möjlighet att dryfta anonymt, antingen per telefon eller via  bokat besök. Ring 20 31 alternativt kontakta oss via e-post på dialog. För att skydda våra boende av coronaviruset har vi infört särskilda rutiner både bland personal och på boendet.

Om arbetsgivaren

Centrala barn- och elevstödsenheten · Hässleholm · Jobbet har utgått och går ej längre att ansöka. Spara Vad erbjuder vi dig? I CEBE:s verksamhet ingår psykologer, skolläkare, skolsköterskor, logopeder och specialpedagoger. Hos oss får du, tillsammans tillsammans dina kollegor, möjlighet att utföra en viktigt och stimulerande arbete. Arbetet inriktar sig mot grundskola och särskola tillsammans uppgifter inom i huvudsak följande områden; handledning, konsultation, utredning samt utbildning. Tjänsten är en av två centralt placerade logopedtjänster på Havremagasinet i Hässleholms kommun.Leave a comment