Könsparadoxen - Varför lever krassliga kvinnor längre än friska män?

Man lever 30 år kön roman

Eller kanske på högpresterande åringar som hastigt avlider i hjärtinfarkt. Den bilden saknar inte fog för sig. I vissa åldrar dör nästan fyra gånger så många män som kvinnor i trafik­olyckor. Och hjärtinfarkter tar betydligt fler mäns liv än kvinnors. Men liknande skillnader, om än inte fullt så stora, finner man i alla åldrar och när det gäller i princip alla väsentliga dödsorsaker. Cancer, stroke, alkoholskador, diabetes, lunginflammation - nästan oavsett vilken dödsorsak man väljer, är dödligheten bland män högre.

Kommentarer

Dom vanligaste cancersjukdomarna 21 mars De sju vanligaste cancersjukdomarna står för cirka 65 procent av alla cancerfall, 42 baisse. Därutöver finns det ett flertal diagnosgrupper som drabbar ett stort antal folk varje år. Exempelvis drabbar cancer inom blod- och lymfsystem sammantaget nästan 4 personer årligen. År drabbades 10 hanar av prostatacancer, 7 kvinnor av bröstcancer och 6 personer av hudcancer utom malignt melanom och basalcellscancer. Prostatacancer Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och består drygt 30 procent av cancerfallen hos män. Sjukdomen är vanligast hos äldre män och av de 10 hanar som fick ett prostatacancerbesked år varenda drygt 70 procent 65 år alternativt äldre. Sett till de senaste tjugo åren har insjuknandet ökat, men dom senaste tio åren har det skett en årlig minskning av antalet baisse med 0,5 procent. Den siffran är dock något osäker eftersom insjuknandet ökade markant mellan och , med omkring 14 procent.

Prostatacancer

Tystas verkligen den som ångrar sin könsbekräftande vård? Jag tänker mycket på något som lyfts återkommande under de senaste två åren, nämligen att det skulle finnas många personer som retransitionerat skada som tystas och möter hat bruten transrättsrörelsen. Jag undrar hur det ligger till med den saken.

Bröstcancer

Ensamhet — ett hot mot vår heja. Medicinsk vetenskap nummer 1, Medelåldern när man dör, det som brukar kallas för medellivslängden, ökar stadigt i Sverige.Leave a comment