VWR KEBO UNDERVISNING Skolkatalog 2012-2014

Jag vill träffa en brunch

Laborativa produkter till högstadiet och gymnasiet inom ämnesområdena Biologi, Fysik och Kemi. Laborativa produkter till högstadiet och gymnasiet inom ämnesområdena Biologi, Fysik och Kemi Less. Diameter mm. Monterad på en mm lång stativstav, diam 10 mm med 4 mm kontaktdon. Gummiband och drivremmar till bandgeneratorer För produktion av extremt höga spänningar med låg strömstyrka.

1. Sammanfattning

Igenom beslut den 10 april bemyndigade regeringen chefen för jord- bruksdepartementet att larma högst fem sakkunniga för utredning försåvitt omhändertagande av sjukhusavfall. Med stöd härav tillkallade departe- mentschefen den 9 juni såsom sakkunniga riksdagsledamoten Anna- Greta Skantz, ordförande, direktören Nils Holmberg, ombudsmannen Lars Johansson, riksdagsledamoten Arne Magnusson och sektionschefen Nils Tjerneld. Att som experter biträda utredningen förordnade departementschefen den 9 juni civilingenjören Göran Adolfsson, byrådirektören Guldbrand Skjönberg, avdelningsdirektören Olov von Heidenstam samt avdelnings- direktören Erik Tennevall. Genom beslut den 10 september förordnades som ytterligare professor numera statsepizootologen Göran Hugoson. Till skrivbiträde i utredningen förordnade departementschefen den 9 juni hovrättsassessorn Arne Kardell och departementssekreteraren Lennart Lindgren. Sedan utredningen nu slutfört sitt arbete får utredningen härmed över- lämna betänkandet Sjukvårdsavfall.Leave a comment