Kollorna & plättjuven

Ensam flicka från skeppet jag könsfördelning

Flickan fick gå av i Kumla och sedan dess var hon försvunnen enligt Örebropolisen. Allt inträffade omkring klockan halv åtta på tisdagskvällen, men först tre timmar senare kontaktade trafikledningen på SJ Örebropolisen och berättade att flickan avvisats ensam i en främmande stad. Vidare framkommer att flickan inte förstod Svenske och visade tydliga tecken på kommunikations problem när SJ´s personal försökt prata med flickan.

Andra tittade också på

Odla mycket har Svenska Kyrkan lagt gällande att köpa ut medarbetare de senaste fyra åren. Jag hade hellre sett att man hade festat upp pengarna. För närmare 30 år sen kraftig jag i ledningsgruppen för HR inom ett försäkringsbolag och diskuterade övertalighet. Mig argumenterade för utköp som ett fason att slippa sparka folk.Leave a comment