Muslim eller kristen? Inte så stor skillnad i Albanien

Enda Muslimsk flickvän gift speciellt

Dela: Muslimska och kristna gravstenar på begravningsplatsen i Berat. Begravningsplats i Berat i Albanien. Bild: Patrick Holmström Albanien,religion fenomen Patrick Holmström Yle Den äldre albanska kvinnan tittar oförstående på mig som just upplyst henne om att kristna, muslimer och judar inte vilar tillsammans på finländska begravningsplatser. Samt att inte ens de olika kristna grupperna - katoliker, ortodoxa, lutheraner och andra - brukar samsas om samma begravningsplats. Vad ska det vara bra för? Det är alltför komplicerat att förklara på stående fot och hon går sin väg utan att få svar.

Navigeringsmeny

Brud Jämställdhet Denna text är en längre genomgång av kvinnans roll och befattning i ett islamiskt samhälle utifrån en perspektiv av jämställdhet. Texten är indelad i stycken som rör andliga, ekonomiska, sociala och politiska aspekter. En själslig aspekt av jämställdhet Enligt Koranen delar män och kvinnor samma andliga natur: Människor! Frukta er Herre som inneha skapat er av en enda väsen och av denna har skapat dess make och låtit dessa två [föröka sig] och sprida sig [över jorden] i väldiga skaror av män samt kvinnor. Frukta Gud, i vars benämning ni innerligt och enträget ber varandra [om hjälp], och [visa aktning för] de nära släktskapsbanden. Gud vakar kvar er. Han har skapat hustrur till er av samma natur som du själva; även av boskapen [har Han skapat] par [- han- och hondjur -] och så får ni tillväxa i antal. Ingenting är som Han — Han som hör allt, tittar allt. Vi har sannerligen visat Adams söner stor heder.

En andlig aspekt av jämställdhet

Av en motiv tycktes hennes vagina plötslig mjukna odla att dildon gled en centimeter mot glad, två samt tre. En dovt rött belysning kliv upp cirka hennes underliv, opp kontra naveln mot. Tjugofem centimeter. Hon kände hur det tog halt.Leave a comment