Kriminalvården

Möt ovanliga människor användarnamn

Blodgrupp A är vanligast i Sverige, därnäst kommer blodgrupp 0. Blodgrupperna AB och B är ganska ovanliga. I många länder används bokstaven O i stället för siffran noll. O står för det tyska ordet ohne, som betyder utan. Proteiner på blodkroppens yta bestämmer vilken blodgrupp du har Det som skiljer de olika blodgrupperna åt är små proteiner som kallas antigener. Antigenerna sitter på de röda blodkropparnas yta. Du som har blodgrupp A har A-antigen på blodkropparnas yta.

AB0-systemet

Nyheter 18 jan Det utfördes drygt 91 färre operationer under jämfört med året innan. Det visar siffror från Svenskt perioperativt register. Rapport 18 jan Inom nya riktlinjer från Europeiska kardiologföreningen aktuell akut koronart syndrom utan ST-höjning framhålls vikten av att väga den ischemiska risken mot blödningsrisken vid val bruten behandlingsstrategi. Medicinsk kommentar 18 jan Europeiska kardiologföreningens nya riktlinjer för patienter tillsammans akut kranskärlssjukdom utan ST-höjning är värdefulla, men inte problemfria. Det är genast viktigt att arbetet med de nationella riktlinjerna återupptas. Debatt 18 jan Behandling i bukläge är nu en allbekant åtgärd för ett stort antal patienter, inte minst inom intensivvården. HLR-rådet gav i juni ut med nya riktlinjer för denna situation, och deras inrådan är förvånansvärt kategorisk: »komprimera ej inom bukläge«, skriver Marcus Lindahl och Daniel Huber.Leave a comment