Översikt över den moderna arabiska litteraturen

Jag vill träffa Arabiska korean

Kontakttolk i arabiska Bli länken mellan individ och myndighet, sjukvård eller annan offentlig verksamhet. Du har hög kompetens i svenska och arabiska, samtidigt som du har kunskap och insikt om de olika samtalsämnena. Med ditt stora intresse för människor och samhällsfrågor lotsar du nyanlända in i det svenska samhället och som kontakttolk har du stor betydelse för människor som inte kan kommunicera på svenska. Kontakttolk i arabiska - Sammanfattning Utbildningen är på heltid och på distans, vilket betyder att du själv väljer när och var du ska studera. Den är kostnadsfri och berättigad till CSN. Detta kombineras med intressanta och givande fysiska dagar sk närträffar i Jönköping. Vad arbetar du med? Som kontakttolk arbetar du med samhällets sociala områden såsom hälso- och sjukvård, psykiatri, juridik och rättsväsende, asyl- och migrationsärenden, hbtq-frågor, jämställdhet, etnicitet, etik och religionstillhörighet. Oavsett område så ser du till att personer som talar arabiska och svensktalande handläggare på myndigheter förstår varandra.

Välkommen!

Sök kurser och program 30 hp Kursen innehåller första terminens studier i arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier. Inom ramen för kursen kommer ni att studera den moderna standardarabiskans satslära, ord- och formbildningslära samt grundläggande syntax. Kursen innehåller också studier i Mellanöstern och Nordafrikas tidiga historia och religioner. Kursen förutsätter inga kunskaper i det arabiska språket och kommer att anträda med undervisning om det arabiska skriftsystemet och kommer sedan att gå genom grundläggande arabisk grammatik. Vid sidan försåvitt grammatiken kommer studenten även att ges färdighet i arabiskt tal och bok och kommer successivt att bygga opp ett arabiskt ordförråd. Kursen innehåller likaså studier i Mellanöstern- och Nordafrikas tidiga historia och religioner. Fokus ligger armé på den historiska utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika; f. Kursupplägg Kursen utgör av fyra moduler. Delkurser 1.

Jag vill träffa planering

Om bloggen

Sök kurser och program hp Kandidatprogrammet inom arabiska med inriktning på mellanöstern- samt nordafrikastudier är ett 3-årigt utbildningsprogram såsom omfattar högskolepoäng. Studierna leder till kandidatexamen. Programmet är tvärvetenskapligt och kombinerar arabiska med samhällsvetenskapligt inriktade delkurser. Programöversikt Innefatta för studenter som påbörjat programmet höstterminen För tidigare eller senare upplägg beskåda aktuell utbildningsplan. Under de tre etta terminerna kommer du att tillgodogöra dej grunderna i det arabiska språket; dess grundläggande grammatik, syntax, morfologi, ordförråd samt språkfärdighet, samt grundläggande kunskap om regionen; dess historia, litteratur, religioner, kultur, geografi, politik, ekonomi och allmänt frågor såsom är centrala för en förståelse bruten Mellanöstern och Nordafrik Under de tre senare terminerna kommer du att gno mer djupgående med språket och regionen. Här ligger fokus på att bilda sig att, utifrån fördjupade kunskaper försåvitt Mellanöstern och Nordafrika, kunna använda arabiskt källmaterial i vetenskaplig analys. Under termin fem finns möjlighet att bland övrigt göra praktik, fältstudie inför examensarbetet alternativt utlandsstudier.

Sökformulär

Mig ska här anknyta till hennes beredning med koncentration på vad som kommit ut i svensk översättning, både förut och sedan dess. Det är nuförtiden en hel del. Antalet översättningar såsom föreligger på svenska har på dessa fjorton år fördubblats. Jag tar armé också med verk skrivna på engelska, franska och i ett remarkabelt baisse tyska av arabiska författare i den meningen att de är uppvuxna inom arabländer och har arabiska som åtminstone talat modersmål. Poesin får större plats, om än inte på samma förståndig fullständigt. Den arabiska litteraturen uppvisar förut närvarande stor vitalitet. Utgivningen av nya titlar ökar, genregränser överskrids och allting fler arabländer, nu nästan samtliga, bidrar med litteratur av kvalitet som uppmärksammas utanför respektive lands gränser.

Vad arbetar du med?

Bitte Hammargren 15 december, Arabvärldens unga struntar i konventionerna och börjar mer samt mer skriva som de talar — åtminstone i bloggar och på sms. Men å andra sidan är det också många som aldrig läser ett bok på sitt eget språk. Språkförbistringen är stor mellan de många annorlunda arabiska talspråken och arabernas gemensamma skriftspråk, som bygger på Koranen. I Sverige är arabiskan på frammarsch. Arabiskan inneha blivit Sveriges tredje största språk samt har till och med blivit det största modersmålsspråket tidigare kallat hemspråk inom svenska skolor med 27 elever, berättar tidskriften Språk i ett intressant temanummer om arabiskan, som den talas samt skrivs i Nässjö, Dubai och Kairo.Leave a comment