Ensam är inte stark

Ensamstående man med passiv salisbury

Ända sen vi levde på savannen har det varit viktigt för människan att ingå i en grupp. Den som var ensam där hade ju inte en chans att överleva. Det är därför vi fortfarande tycker att det är så obehagligt att känna oss utanför, att vara ensam utan att ha valt det själva. Då slås vårt uråldriga kamp-flyktsystem på och kroppen går upp i varv. Ensamhet är en hälsofara Faktum är att ofrivillig ensamhet i det längre perspektivet är minst lika farligt för hälsan som övervikt, rökning och brist på motion. Forskning har visat att social isolering ökar risken för allt från hjärt-kärlsjukdom, stroke och depression till mag-tarmproblem och för tidigt utlöst Alzheimer. En som har ägnat mycket tid åt att skriva och föreläsa om ensamhet och dess konsekvenser är psykologen Anna Bennich.

Vad gäller det?

Hänvisning och disposition Kort om direktiven Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor samt män skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Ett delmål är därvid att det skall finnas samma potential för kvinnor och män till ekonomiskt oberoende. I direktiven till utredningen försåvitt fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män — Kvinnomaktutredningen — konstateras att det ej finns någon samlad bild av kvinnors respektive mäns tillgång till ekonomiska resurser och hur detta påverkar kvinnors samt mäns makt i familjen och samhället. Original Utredaren är också oförhindrad att belysa även andra aspekter av betydelse för uppdraget.

Till statsrådet och chefen för Arbetsmarknadsdepartementet

Samt därför är det verkligen på tiden att vi förklarar fåmansbolagsreglerna. Vad innefatta det? Fåmansbolagsreglerna, eller reglerna som dom även kallas efter en gammal lagparagraf , reglererar hur du beskattas när ni får aktieutdelningar från eller säljer värdepapper i fåmansbolag. De reglerar faktiskt ett massa annat också, men det hane mest kommer i kontakt med är beskattningen, så här tittar vi blott på den aspekten. Vi gör ett väldigt översiktlig genomgång — idén är att du ska förstå vad reglerna handlar om, inte att du skall kunna göra de exakta beräkningarna. Skatteverket har ägnat en broschyr åt ämnet och BL en  hel bok.

Ensamstående man med kreativt

Anna Bennichs råd för att ta sig ur ensamheten

Begynnelse Barnen får inte komma i kläm då det skall saneras i statsfinanser, då deras föräldrar blir arbetslösa, emedan familjer spricker. Tanken på att var generation skall få det bättre inneha följt oss under efterkrigstidens snabba ekonomiska utveckling. Barn berörs av alla ekonomiska förändringar men till skillnad från oss vuxna har de oftast ingen besynnerlig talan.Leave a comment