Rauha vill leva öppet med hiv

Att lära känna metod

Inledning HIV och Aids är ett växande hot i världen idag. Massor av människor lever med smittan och fler och fler blir smittade varje dag. Unga och tidigare friska människor dör och lämnar samhällen i förfall bakom sig. Barn föds med HIV och många blir föräldralösa tidigt på grund av Aids. Det finns inget botemedel eller vaccin mot viruset och tillgången på bromsmediciner är alltför beroende av var i världen man bor och vilka tillgångar man har. Majoriteten av de smittade som behöver behandling i världen har inte möjlighet att tillgodogöra sig den. Mina frågor inför arbetet var många och skiftande. Jag undrade bland annat hur situationen i världen egentligen ser ut idag och hur läget förväntas utveckla sig.

Källor för arbetet

Det är bra att läsa igenom dessa sidor för att lära dig mer om CD4-celler, serokonversion och andra viktiga grunder. Så det blir lättare förut dig att förstå innehållet i dom andra kapitlen. Vad är hiv? Vad är AIDS? HIV är ett smittämne som kan attackera och försvaga ditt immunförsvar. Om detta går tillräckligt fjärran kan din kropp inte försvara sig mot infektion, du blir sjuk. Immunbrist betyder ett försvagat immunförsvar. HIV försvagar ditt immunsystem, den del av din kropp som faktiskt finns för att avvärja infektion. Viruset glider runt försvaret och reverserar praktiskt taget det, vilket försvagar dig inifrån.Leave a comment