MÖT FLICKORNA SOM startar eget

Möt flickorna vi inspelningsutrustning

Så ni som är nyfikna - håll ut! Vi är så glada över att kunskapen, intresset, och viljan att utveckla sitt jämställdhetsar bete och verka för en transinkluderan de verksamhet är så stort bland våra medlemmar. Vi är extremt peppade inför vår medlemsträff på temat! Vi vill passa på att dela lite kring hur vi tänker, hur vi arbetar och våra fortsatta utmaningar, för att visa på transparens och ödmjukhet inför ett så viktigt arbete. Att arbeta transinkluderande är att ständigt arbeta aktivt med att se över sin verksamhet och att våga kritiskt reflektera om var vi brister. Vi har till exempel sett över våra skrivelser och hur vi externt pratar om kön. Vi må heta Flicka, men vi arbetar med könsmaktordning en och åldersmaktordni ngen och utifrån dessa strukturer så är det av största vikt att belysa hur de av oss som juridiskt könas som flickor inte alltid har möjligheter att kunna påverka hur vi kategoriseras, eller hur de av oss som är tjejer inte har juridisk möjlighet att kategoriseras som så. Våra upplevelser försvinner ibland i könsbinär statistik.

Facebook-kommentarer

Expert in General Practice at University of Gothenburg, Sweden , Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Allmänmedicin, Allmänmedicinskt centrum, FoU-centrum Södra Älvsborg, Vårdcentral för hemlösa Projektets innehåll Sammanfattning Hur flickor förhåller sig till sin kropp är avgörande förut hur hennes identitetsutveckling och hur hennes framtida reproduktiva hälsa ska se ut. En arbetsmodell att möta åriga tjejer i grupp har prövats och vidareutvecklats på ungdomsmottagningen i Lerum. Arbetsmodellen innebära att flickorna tillsammans med sin skolsköterska kommer klassvis till ungdomsmottagningen för att under två timmar samtala med ett barnmorska. Med enkla konkreta pedagogiska redskap samtalar flickorna om hur det är att bli kvinna. Metoden bygger gällande att första menstruationen är en angelägen händelse - en passage - inom varje flickas liv. Arbetsmetoden har därnäst utvecklats och förändrats så att mer tid lagts på att samtala försåvitt flickors tankar och känslor, attityder samt värderingar inför sin kroppsliga förändring. En fördjupningsarbete startade med fokusgruppdiskussioner FGD. Ett första genomgång av FGD visar bland annat att barnmorskan på relativt foto tid kunnat få nära och intima gruppsamtal med flickorna om menstruation, fortplantningsorgan och pubertet.

Datum då projektet beräknas vara färdigt

Manligt, kvinnligt eller mänskligt? Ett exempel av tematiska studier i gymnasiet — bruten Malin Lundkvist Detta material tar sin utgångspunkt i ett temahäfte med detsamma uppgiftshäfte med samma namn som skapades av några kollegor i svenska gällande Sågbäcksgymnasiet i Huddinge i början bruten talet. Därifrån har jag hämtat följande bestyr och texter i mer eller mindre bearbetad form: introduktionen med Heta stolen, ordlistan, uppgiften till 1 Mosebok, referatuppgiften till texten Maktskifte i Lillhärdal, uppgiften kring jämlikhet i lagtexter och gällande arbetsmarknaden samt uppgiften till utdraget klocka Shoo bre. Till Sverige kommer det människor från hela världen med olika bakgrund och olika värderingar, vilket kan anföra till kollisioner i mötet med det svenska samhället. Ett område som det ideligen blir kulturkrockar kring är frågor som ledning genus, jämställdhet och könsroller.Leave a comment