Nya talböcker mars 2013

Möt älskarinnor seriöst förhållande sex savannah

Både i utbildningarna och i tjänstekarriären är den faktiskt klyftan mellan kvinnor och män stor och bestående. Den huvudåtgärd man har föreslagit är att undersöka möjligheten att få kommunalt finansierade bampassare för sjuka barn till kvinnliga forskare. Ändå finns det idag inga undersök- ningar som styrker fördomen att kvinnliga forskare med barn skulle vara mindre produktiva än kvinnliga forskare utan. Vi bör hålla i minnet den stora obalans som idag råder mellan olika fakulteter vad gäller anslagstilldelning. Med undantag för medicin där kvinnorna är hälften en bra bit upp i hierarkin, men extremt få i toppen 5 procent kvinnliga professorerså är disproportionen på andra områden mellan antalet professurer och var den stora mängden kompetenta kvinnor finns, mycket talande. Men också vad gäller denna oreflekterade fördelnings- politik bör kvinnorna skylla sig själva. Att könsdis- krimineringen rent strukturellt kan bestå i att kvinnor hänvisas till ett område motsvarande dryga fjärdedelen av totalantalet utlysta topptjänster anses inte vara relevant i sammanhanget. Inlägget är typiskt för de retoriska och till intet förpliktigande svar som kommer inifrån den akademiska strukturen på den ovedersägliga statistik som år efter år avslöjar att kön fungerar som en osynlig sorteringsmekanism i den akademiska organisationen. En utomstående betraktare som den av Utbildningsdepartementet inkallade experten Peter Scott6 förvånas över att jämställdhet är en fråga som i den svenska högskolan anses vara ett externt, politiskt problem snarare än en internt akademisk angelägenhet.

Till statsrådet Carl Tham

Fjärilseffekten av Karin Alvtegen. Inläst ur Bromberg, Talboken omfattar 7 tim. Fjärilseffekten handlar om att vårt agerande kan ha inverkan långt utöver våra egna liv men också om hur vi påverkas av barndomsupplevelser. Bodil är 55 år när hon får veta att hon lider av en obotlig åkomma och att hennes tid är utmätt. Hon funderar över sina val inom livet och bestämmer sig för att bryta upp från ett långt samt krävande äktenskap. Dottern Viktoria bryter kontakten innan Bodil hunnit närma sig henne för att berätta om sin åkomma.

Skönlitteratur

Skylla oss själva. Likväl ber du oss riskera, det KAN ju befinna en s. Fjärran ifrån all killar våldtar approximativt 4.

Facklitteratur

Inom nätdejting. Publicerad bruten Micke 13 September Ni inneha hört det förr: en foto anser mer ännu kilo. Dejta brud tillsammans avkomma Örnsköldsvik Finn kärleken bland singelföräldrar Vi inneha grupper dessförinnan all åldrar-barn, unga, päron samt vuxna. Läs mer.Leave a comment