Filmrecension: Child's Play – mordisk docka från 1980-talet gör comeback

Ensamstående kvinnor i tale

Lipizzanerhästarna Dikten Lipizzanerhästarna uttrycker sig lyriskt om det som är karaktäristiskt för denna hästras, som kom till genom att man i stuteriet Lipica som grundades i det slovenska karstlandskapet korsade karsthästen med andra hästraser. Den är en högstämd ode som i samma andetag genomsyras av ädel humor. Lipizzanerhästen beskrivs som ett heligt djur, den finaste syntesen av naturen och världshistorien. Utan någon skugga av nationalism diktar poeten symboliskt genom lipizzanerhästarna om det faktum att slovenerna bara kan överleva genom att respektera sin natur och sin historia samt Skönheten. Det var Boris A. Novak som beskrev dikten så i samband med att förlaget Krainer gav ut en bok inför årsjubiléet av Edvard Kocbeks födelse.

Mer läsning

Tipsen för etapp 7: 1. Fyra stora sjöfarare har anknytning till denna city. Men bara en av dem står staty här: Christofer Columbus. De tre andra stora sjöfararna var alla finlandssvenska. Finlands berömdaste kompositör komponerade sin andra symfoni här. Så här svarar du: SMS till nr SMS:et kostar 0,95 euro.

Europeiska unionens C /

Deklaration av stödet i god tid. Beprövad utveckling bör inte begränsas till en europeiskt perspektiv eftersom det finns ett global dimension. Den europeiska politiken förut hållbarhet bör ges instrument för att förhindra utlokalisering av arbetet till andra regioner. För att säkerställa lika förutsättning krävs en strategi som beaktar förhållandena såväl inom som utanför EU. Vad gäller den sistnämnda strategin bör EU inom alla relevanta internationella forum inom synnerhet WTO på alla sätt agera för att icke-handelsmässiga frågor, som basal sociala och miljömässiga normer, skall inkluderas i internationella handelsöverenskommelser för att ge till en förbättrad hållbarhetspolitik hos EU:s konkurrenter. Länder som USA, Indien samt Kina besitter orättfärdiga ekonomiska fördelar inom förhållande till EU så länge dom inte är bundna av Kyotoprotokollets avsikt om minskade koloxidutsläpp. Dessa avtal bör tillämpas globalt eftersom handeln är independent först när den också är just. Del 2: Argument till stöd förut yttrandet 1. Överblick 1.Leave a comment