Söndag 22 Juli

Utforska flickorna i provokationen anus

Från första dagen har Sonic Youth utforskat och kartlagt okända kulturella områden, både kollektivt i bandet och som fyra individuella musiker, bildkonstnärer och kulturella entreprenörer, var och en med sina egna bindningar till och inom den internationella kulturscenen. Utställningen presenterar bandets samarbeten med bildkonstnärer, filmskapare, designers och musiker, och även en rad andra verk utvalda av bandet. I Sonic Youths tvärkulturella produktion och i besläktade verk av andra konstnärer i utställningen framträder en alternativ historieskrivning för den samtida kulturen, där teman som tonårsuppror, ungdomlig upptäckarglädje, genus, berömmelse, mode, sexualitet och religion utforskas.

Navigeringsmeny

Jönsson avslutar sin föreläsning med att klandra sig själv. Hon berättar hur det kan störa henne att fortsätta dryfta, när hon ser vad som sker i ögonen på dem som lyssnar. En tanke som väcks till leva. Kanske just den skulle bli ett stor tanke.

Emigrationen till USA

Sensational fix Från första dagen inneha Sonic Youth utforskat och kartlagt okända kulturella områden, både kollektivt i bandet och som fyra individuella musiker, bildkonstnärer och kulturella entreprenörer, var och ett med sina egna bindningar till samt inom den internationella kulturscenen. Utställningen presenterar bandets samarbeten med bildkonstnärer, filmskapare, designers och musiker, och även en länga andra verk utvalda av bandet. Inom Sonic Youths tvärkulturella produktion och inom besläktade verk av andra konstnärer inom utställningen framträder en alternativ historieskrivning förut den samtida kulturen, där teman såsom tonårsuppror, ungdomlig upptäckarglädje, genus, berömmelse, trender, sexualitet och religion utforskas. Utställningen tar avstamp i ett brett urval bruten bandets föremål, utrustning och personliga prylar, som illustrerar deras omfattande och mångskiftande produktion och samarbeten med andra konstnärer. Samtidigt introduceras de teman som utforskas mer ingående i utställningens övriga delar. Bland det material som ställs ut finns förlagor till bandets skivomslag, en urval av tidiga flyers, fanzines, affischer, texter av bandmedlemmarna och bandporträtt bruten fotografer som James Welling, Sofia Coppola och Richard Kern. Under tidigt anförande hade en alternativ scen uppstått inom centrala New York, där musik samt bildkonst var nära sammankopplade.

Sonic Youth etc.: Sensational fix

Anna Smedeby Varför EU? Den sista föreläsningen denna vår. Och välbesökt. Medlemmar samt övriga besökare fick lyssna till ett engagerad talare denna kväll, Anna Smedeby. Smedeby växte upp i Falkenberg, skada har sedan tjugofem år tillbaka bott i Bryssel. Hennes gedigna språkkunskaper blev uppenbara, när hon gav oss sin berättelse om varför EU är odla mycket större än ett val inom maj, dess akronymer och hur flera som röstar.

Utforska flickorna i reviewme

Referat | netblogg.eu

Henry Ford och sonen Edsel. Redan märklig år in på talet hade USA nått den position, som landet alltsedan dess har behållit. Före Första världskriget hade dess befolkning ökat till miljoner invånare. USA producerade mera kol samt mera stål än vad Västeuropas tre ledande industriländer gjorde tillsammans. Allt detta hade åstadkommits på kort tid.Leave a comment