Liberalismen

Lär dig framtiden för somali

Jag vill  belysa 3 frågor för Timrå idag och år framåt, nutid, planer och utveckling. Vad är det som kännetecknar Timrå kommun idag? Vilka framtidsplaner bör skapas de närmaste åren? Hur lyckas vi med att skapa tilltro, trygghet och en kommun dit man känner att man vill flytta? Nuläge Kommunen är idag en kommun med stora företagssatsningar, ett bra företagsklimat och ett kraftigt utvecklat fritidsliv. VI har för närvarande ett av norra Europas största företagssatsningar som kommer att pågå ca 3 år framåt i tiden. Vi har en minskande arbetslöshet och en  viss tillströmning av nya arbetstillfällen. Vi har en relativt ung befolkning i förhållande till andra medelstora kommuner i Norrland. Våra skolor är strategiskt placerade i olika delar av kommunen.

Vill du veta mer?

När Nicke Grahn utsågs till kommunstyrelsens ledare var han den förste liberal emedan Folkpartiet norr om Uppsala på den positionen. Samtidigt kan han hitta praktiska lösningar och en gemensam liberal samhällsstyre även för de mest svårlösta liberala frågorna. Nicke Grahn är idag kommun- och landstingspolitiker i Dorotea, Västerbotten. Han är chef för miljöenheten i Dorotea och kommunalråd på deltid. När vi tar kontakt med honom förklarar han att han känner sig glad samt hedrad och tackar för nomineringen.

Personuppgiftspolicy

Finn Liberalerna på din ort Skola Framtiden börjar i klassrummet Utbildning ger inflytande att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut. Erfarenhet är också grunden för demokratin. Eftersom sätter liberaler alltid skolan först. Vi vill ha mer lärarledd undervisning samt fler lektionstimmar. För det finns ingen genväg till kunskap: det behövs epok och skickliga pedagoger.Leave a comment