Våld kommer ofta fram i samtal med kvinnor i missbruk

Jag vill träffa nätmötetrouter

Ny rutin för igångsättning av kvinnor som gått över tiden En nationell studie SWEPI från Sahlgrenska akademin i Göteborg där många förlossningskliniker i Sverige har deltagit, även Uppsala, har genomförts. Studien har undersökt risker för barn samt kvinnor vid igångsättning vecka 41 jämfört med avvakta med igångsättning till vecka Man ser inga ökade risker för kvinnan. Vi kommer därför att, som en konsekvens av studiens resultat, starta med igångsättning i vecka Region Uppsala, Kvinnosjukvården, har beslutat att börja med den nya rutinen från och med 18 november Din barnmorska kan ge dig mer detaljerad information. Ursäkta röran! Under perioden 14 september - 31 mars kommer en ombyggnation på förlossningen att pågå.

Information om coronavirus

Duktig att veta inför besöket Vid ankomst Vi rekommenderar att du är omodern i god tid då det är ett begränsat antal parkeringsplatser på området. En undersökning tar cirka 30 minuter. Vid sen ankomst kan det drabba att tiden behöver bokas om. Ni får gärna ta med dig en anhörig, men endast en person. Eftersom kan barn inte följa med gällande denna undersökning. Kostnad för undersökningarna Ultraljudsundersökning v är kostnadsfri.

Hur går det till på förlossningen?

Kackla med någon du har förtroende förut, kontakta en stödlinje eller sök assistans i vården. Det är vanligt att tänka på självmord som en utväg, men de flesta agerar inte gällande sina tankar. Självmordstankar ska alltid tas på allvar, oavsett vad som orsakar dem. Oftast vill man egentligen ej dö, utan behöver hjälp med att orka leva. Den här texten riktar sig till dig som har självmordstankar. Du som vill få råd försåvitt hur du stöttar någon med självmordstankar kan läsa mer här. Du såsom är ung kan läsa mer gällande UMO. Berätta för någon om hurdan du mår Berätta för någon försåvitt hur du mår Om du mår så dåligt att du tänker att livet inte är värt att liv och har tankar eller planer gällande att ta ditt liv ska ni inte hålla det för dig allena. Då behöver du prata med en som du har förtroende för.Leave a comment