Farmor och Vår Herre

Hur men möter kvinnor i weibliche

Arv och öde 95 Introduktion Lykke-Per, omarbetad uppl. Den är också fastare förankrad vid diktarens biografi, men samtidigt är fantasibilden starkare utpräglad i förhållande till tidsbilden. I Det forjættede Land accepterades kristendomen som något givet och utifrån denna förutsättning granskades dess olika uppenbarelseformer i tidens Danmark; romanen rör sig inom en kristen ram, där uppträder inga fritänkare, författaren hämtar alltigenom sina argument från kyrkans domäner.

II. Arv och öde

Skildringen är hämtad ur Ekroths häfte såsom beskriver Skansen Westgötha Leijon. Svenska armén och flottan var upptagna på andra sidan Östersjön i kriget mot Polen. Även mot Danmark rådde det krigstillstånd, men här hade inga krigiska händelser ägt rum sedan svenskarna under Gustaf II Adolf midsommardagen över­rumplat den danska gränsstaden Cristianopel och där anställt det sedvanliga blodbadet på stadens innevånare. Att även intaga Elfsborg, med dess starka fortifikatoriska anläggningar och stora besätt­ning gällande man, ansåg han sig icke hava folk nog tillhands. På morgonen den 26 januari bröt han upp av Varberg i spetsen för en ryttarstyrka på 2. Avsikten var att bums efter 8-milsritten, man kunde rida fjärran på den tiden, med nattlig över­rumpling ta Gullberg. Man medförde långa stormstegar, parvis klövjade på två hästar.

Farmor och Vår Herre

Fikon fick du! Dessutom - vem skall man resonera med? Vem ska hane till sist tala med? Och han minns! Han kommer inte med nyheter. Han grunnade en stund.Leave a comment