Tidiga insatser för asylsökande

Hur man möter tjejer i swing

Det är ett koncept som går ut på att lyfta unga kvinnors innovationskraft och tillsammans utveckla nya yrken och teknikområden med deras fritidsintressen och passioner som utgångspunkt. Visualiseringscenter C i Norrköping I våras genomfördes två stycken workshops på Visualiseringscenter C i Norrköping, tillsammans med totalt 42 tjejer i åldrarna år. Workshopparna handleddes av personal från Visualiseringscenter C och Demola. På workoshoppen fick tjejerna först ringa in sina intressen och fundera över vilka utmaningar och behov som fanns i deras vardag och som kunde relateras till deras intressen, och hur dessa kunde hanteras. Många av tjejernas idéer kretsade kring att lösa vardagsproblem med fokus på miljövänliga lösningar. Två av idéerna som kom fram ur workshopparna bedömdes särskilt spännande och kommer att skickas in till Vinnova och vara med i en tävling med idéer från tjejer i hela Sverige. Prisutdelningen går av stapeln på en gala i Stockholm i november. De två idéer och bidrag som kom fram under workoshopparna på Visualiseringscenter C i Norrköping är: Självkörande buss. Den självkörande bussen hämtar alla tjejer som inte kan få skjuts till träningar och matcher.

Berätta om Flickprojektet 2020 som Magnolia Bostad är med att stötta.

Kan idrott för tjejer bidra till förbättring integration? Det ska Magnus Dahlstedt, expert i socialt arbete, undersöka i en nytt forskningsprojekt. Nu ska forskare analysera om satsningar på idrott riktade speciellt till tjejer i utsatta bostadsområden kan bidra till minskad segregation. Foto: iStock. Inom forskningen har det diskuterats försåvitt idrotten kan bidra till exempelvis utökad integration, minskad kriminalitet eller vara offentligt fostrande. Vad visar forskningen, leder idrottssatsningar till bättre integration? Idrotten har ett viss potential. Men samtidigt är det viktigt att se att segregation mot stor del handlar om ojämlika materiella villkor och där är idrotten inom sig inte en lösning. I fordom studier har LiU-forskarna undersökt idrottsprojekt, ej minst fotboll, där det främst är killar som deltagit.

Hur man möter tjejer granneLeave a comment