Fler män än kvinnor programmerar

Foto på någon payson

Tröttnar ni på det YouTube-klippet får ni säga till för jag gör det inte. Vi uppmärksammade ett problem med vissa betalningar på nätet. När man ska legitimera sig med mobilt bank-id och väljer det sättet. När du är klar går du tillbaka till sidan du lämnade och nu är betalningen klar. Ibland när man väljer legitimering med mobilt bank-id så kommer det upp automatiskt och man slår in sin kod och så borde det alltid vara tycker jag. Men ibland är det inte så och då får du själv starta mob bank-id. Sedan tittade vi på ett brev Marika fått från fastighetsägaren, fastighetsägaren hade träffat avtal med ett bolag som heter Zitius, de kommer att hantera hela tv- och bredbandsutbudet.

Anteckningar från den 26 april

Ytterligare män än kvinnor programmerar Statistiknyhet av SCB 9. Nära tre gånger odla många unga män som unga kvinns har programmerat. Digitala färdigheter I frekvens med att samhället digitaliseras blir duglighet inom detta område allt viktigare. Resultaten från årets undersökning visar att omkring 70 procent av befolkningen i åldern 16—85 år har installerat mjukvara alternativt appar och att en ungefär detsamma stor andel har använt ordbehandlingsprogram. Omkring 45 procent har redigerat bilder, video och ljudfiler och ungefär lika flera har skapat digitala presentationer med bilder, diagram och tabeller. För dessa kompetensområden finns inga eller mycket små skillnader mellan män och kvinnor. För kompetensområden såsom att programmera, att använda avancerade funktioner i kalkylprogram eller att byta inställningar i programvara finns däremot ansenlig skillnader mellan könen.

Tillgång till internet

Asien Oceanien Resultaten i rapporten baseras gällande olika källor och analyser, och eftersom presenteras resultatet inte genomgående utifrån dessa redovisningsgrupper. Dessutom kan antalet personer av vissa födelseregioner ibland vara för futtig för att visa ett tydligt konklusion. I rapporten används begreppet utrikes födda i de fall som samtliga folk födda utomlands klassificeras i en heterogen grupp. Rapporten innehåller internationell och svensk litteratur. I litteraturen används ofta engelskans begrepp migrant. När den internationella litteraturen har översatts till svenska har begreppet migrant använts, även om begreppen mot viss del skiljer sig mellan språken. För enkelhetens och tydlighetens skull inneha dock begreppet migrant använts i litteraturgenomgången. Litteratur Vi hänvisar till både vetenskaplig och så kallad grå litteratur, mot exempel internationella rapporter. I avsnitt 1.

Digitala färdigheter

Skriv ner koderna. Manusstop tisdag veckan före edera. Ni inneha 30 sekunder aktuell dej att dryfta in en affisch mot den såsom annonserat. Ni kan dryfta in besked tisdag, utgivningsveckan kontra söndag veckan därefter. Ni kan blott besvara genom telefon. Vi förbehåller oss rätten att fånga dän osedliga annonser.Leave a comment